Slovak version

Who are we?

Family History, Ltd. is a private genealogy company that professionally creates family trees. Our team consists of experts with many years of experience in this field. Every family tree is a challenge for us, which we always try to fulfil professionally, discreetly and with a maximum dedication. Accuracy and experiences are the basic instruments of our work. As a result of our work, our genealogical tree holds a stamp of high quality and luxury and because of this high standard there is no competition on the Slovak market.

What are we doing?

Genealogy, the only way to one's own past, explores gender evolution and the relationships between gender-related individuals. It presents the biological, historical, sociological and legal implications of these relationships. In genealogical wandering we gain knowledge from the known to the unknown, from the nearest to the furthest. Genealogy research is always based on an individual and examines his or her family relationships with ancestors or descendants.

Genealogy

Genealogy is the study of families, family history and tracing of their lineages. This science result from historical, legal, social, biological and other consequences. At the centre of attention is an individual in a network of relatives or in a group of related people, such is family or lineage. The basic prerequisite for research is the reconstruction of family ties. In extended (family-historical) research we also follow the path of family members and the whole complex of events and relationshipsthey entered and created. Genealogy therefore borders with other scientific disciplines in which it shares resources, research methods and techniques. For this reason, genealogy can also act as an auxiliary science. The results of studies are used in historiography, law, economics, culture, biology, genetics, anthropology, medicine, demography and many other scientific disciplines.

separator

Reference

Dovoľujem si vysloviť poďakovanie váženým pracovníkom genealogickej spoločnosti FamilyHistory zo Šale,
osobitne pánovi Radovanovi Untermajerovi.
Počas takmer desaťmesačnej bádateľskej práce po mojich predkoch
(po otcovi – „po meči“ i matke – „po praslici“) sa prejavil ako seriózny a mimoriadne ústretový partner.
Výsledok jeho profesionálneho prístupu v podobe knihy v koženej väzbe a najmä veľkoplošného obrazu rodokmeňa - stromu života, bude natrvalo dôstojne pripomínať nepominuteľnosť môjho rodu a života.

Prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
Senec

Vincent Oros
Virema Trade, s.r.o.

Hubert J. E. spol. s r.o.
Sereď

JUDr. Ivana Kapronczai
Bratislava

JUDr. Ivan Ikrényi, PhD.
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.

Ing. Jozef Horečný
Nitra

Myšlienka mať svoj rodostrom ma nadchla hneď na úvod spolupráce so spoločnosťou Family History. Výsledky bádania však prekonali moje očakávania. Musím sa priznať, že som ani netušil, čo všetko sa môže človek o svojich predkoch dozvedieť. Najmä precíznosť, s akou pán Untermajer prinášal stále nové a nové poznatky o mojej rodine, ma naozaj ohromila.

Ing. Kamil Bernáth
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Express Slovakia “Medzinárodná preprava a.s.”

Listujem si v knihách o mojich predkoch a premýšľam akí asi boli a ako žili vo svojej dobe. Jeden obraz, dve knižky a tisíce príbehov. Vedomosť o tom, kto boli moji predkovia a odkiaľ pochádzali má pre mňa hodnotu, ktorá sa nedá vyčísliť.

Norbert Račko Construction Procurement Manager
HB REAVIS

Vďaka profesionálnemu, precíznemu a zároveň veľmi ľudskému prístupu pána Untermajera sa moja spolupráca so spoločnosťou Family History stala malou bádateľskou výpravou do minulosti. Rodokmeň visiaci na stene mojej obývačky je dôkazom, že to bola výprava viac ako úspešná.

Bc. Janka Tynkovan
TIDLY GROUP

Myšlienka mať svoj rodostrom ma nadchla hneď na úvod spolupráce so spoločnosťou Family History. Obrátil som sa na profesionálov, ktorí mi na základe faktov zhotovili rodokmeň (siaha až do 17. storočia). Týmto sa vytvorila ďalšia životná hodnota, hodnota poznania svojho rodu, ktorú popri bežných hodnotách môžem odovzdať ďalším generáciám.
Ing. Andrej Kostka

Myšlienka mať svoj rodostrom ma nadchla hneď na úvod spolupráce so spoločnosťou Family History. Prvé písomné informácie o mojich predkoch, úradne overené miestnym Jura to notário loci pochádzajú zo 6. mája1796. Dokument v určitej oblasti, konkrétne v obnovovaní kríža v stanovenej časti chotára rodnej obce zaväzuje aj ďalšie generácie rodu. Toto ma tak zaujalo, že som vyhľadal odborníkov z oblasti genealógie, ktorí prenikli v archívnych dokumentoch do ďalekej minulosti. Vďaka nim poznám svojich predkov od r. 1705 a predkov manželky od r. 1688.
RNDr. Jozef Kollár, Dr.h.c.

Ing. Martin Ranuša
Riaditeľ marketingu PSS, a.s.
Člen prezídia Rady pre reklamu

George Valko
Family History Enthusiast
Chicago

Martina Bóriková
Restaurant Rico
Šaľa

Ing. Iveta Macháčová
Bratislava

Ing. Vladimír Švéda
Šaľa

Ing. Ľubomír Domček
Nové Zámky

Ing. Ľubomír Kukan
Šaľa

Ing. Jana Matovičová
Bratislava

Ľudovít Kubica

separator

Royal Product

Our royal product will become your family's treasure. The royal product (technically called the ancestor table) is the summary of the ancestors of each individual. It includes parents, grandparents along both male and female lines, which branching of is tabularly arranged into a tree.

Family tree of this type contains:

  • a detailed examination of the birth, marriage and death of your ancestors as far back as the preserved municipal registers allow (about 1700)
  • an overview of your ancestors' occupations and the causes of their deaths (if it was listed in the registers)

The ancestors we found are classified and registered in a book and graphs to give you an easy overview of your entire family. The final forms of the royal product are books in leather binding, professional graphs and a painting of the family tree.

Other products

Simpler forms of family tree are the ideal solution for those who are not interested in the whole lineage, but only for some of its sequences. These are genealogy tables listing all descendants of a person - a parental couple. In some cases, this type of pedigree is compiled only in the male line, without the descendants of married daughters. The words Pedigree and Family tree are also expressed as a complex of aristocratic families who have had or claim to have a common ancestor.

What services do we provide?

  • complete professional genealogical research (making family trees)
  • preparation of genealogical reports (part of family tree)
  • creation and graphic processing of pedigrees (graphic design according to client's request)
  • modifying existing pedigrees
  • mediation of the design of a personal coat of arms
  • mediation of the design of a personal coat of arms based on facts - in the case of a noble family, searching and contacting living relatives
  • proving kinship in cases of inheritance of property (also from abroad)

How is a pedigree made?

Finding ancestors is an essential genealogy service. In genealogy, we recognize these three basic forms of pedigree building. Ancestral table – research of the ancestors by sword and distaff, it means key person, parents, grandparents, grandparents, etc. Sword descendant research - ancestral research only by male line. There is only one surname tracked from the oldest known bearer to the present one, female descendants are no longer followed. This form is a classic form of pedigree, which were assembled for aristocratic families. Family tree – Is a research of descendant from both sides, sword and distaff. It is assembled from the oldest known ancestor to the present. Individual forms of creating the pedigrees can be freely combined with each other.

separator

Recover forgotten honour of your ancestor

For those clients who can be proud members of the nobility among their ancestors, we offer the possibility of reconstruction of historical family documents, especially grant of arms (documents by which the monarch elevated the ancestor to a noble state) with a hand painted family coat of arms. It combines the art of painter and scribe and this also applies to our reconstructions. For these reconstructions, we use exclusively the original material - parchment (specially modified animal skin), which throughout Europe has served our ancestors for centuries to record the most important documents.

Build on the memory of your ancestors and pass it on to your descendants.

For those clients who have not had the honour of having and using the family symbol in the past, we offer the possibility to create their own coat of arms according to specified criteria. They may relate to professional focus, character traits, family traditions, locations, ... anything that fits you and your family. In this case too, we adhere to the long-established rules.

armales
separator

Coats of Arms

Polakovic-erb
Medzihradsky-erb
Langer-erb
separator

You could read About us

01
02
03
04
05
06
07
separator

Login to Client zone